Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool bbcode_set_arg_parser

Przywiązuje się do innego analizowania bbcode_container. Ten parser jest używany tylko wtedy, gdy argumenty muszą być analizowane. Jeżeli ta funkcja nie jest używana, domyślnym argumentem analizowania jest sam parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


ereg_replace

Ta funkcja skanuje ciąg pasujący do wzorca , a następnie zastępuje pasujący text, tekstem ze zmiennej $replacement.
Kategoria: Funkcje > PHP


eregi

Funkcja ta jest identyczna z ereg_replace (), z wyjątkiem tego, że ignoruje różnorodne dopasowania alfabetyczne
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_check_charset

Ta funkcja jest identyczna jak ereg (), z wyjątkiem tego, że ignoruje różnorodne dopasowania alfabetyczne
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_quit

Funkcja session_get_cookie_params() zwraca tablicę zawierającą informacje o bieżącym ciasteczku sesyjnym. Tablica zawiera poniższe informacje:
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_set_option

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


eregi_replace

Ta funkcja jest aliasem dla: ftp_close().
Kategoria: Funkcje > PHP


session_get_cookie_params

Funkcja ta zmienia wartości różnych ustawień dotyczących połączeń FTP.
Kategoria: Funkcje > PHP


readgzfile()

Czyta plik, dekompresuje go i zapisuje go na standardowe wyjście.
Kategoria: Funkcje > PHP


zlib_get_coding_type()

Zwraca typ kodowania użytą dla kompresji wyjścia.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 83/136 |Nastpna
83:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors