Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GradientGlowFilter distance [AS 2]

Odległość poświaty od obiektu, w pikselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter strength [AS 2]

Intensywność samej poświaty rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter type [AS 2]

Umiejscowienie dla efektu poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix createGradientBox [AS 2]

Tworzy określony styl matrix, oczekiwany przez metodę MovieClip.beginGradientFill() .
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip endFill [AS 2]

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineGradientStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors