Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP Zliczanie liczby odwiedzin każdego użytkownika

Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Skrypty > PHP


Ograniczenie liczby odwiedzin ze względu na adres IP

Skrypt zlicza liczbę odwiedzin każdego użytkownika
Kategoria: Skrypty > PHP


Ograniczenie liczby odwiedzin z jednego adresu IP

Skrypt ogranicza liczbę odwiedzin z jednego adresu IP.
Kategoria: Skrypty > PHP


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skrypt ogranicza ilość odwiedzin naszej strony dla jednego adresu IP.
Kategoria: Flash > Skrypty


BlurFilter blurX [AS 2]

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Flash > ActionScript


acosh ( float $arg )

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


asinh ( float $arg )

Zwraca area sinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której sinus hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


atanh ( float $arg )

Zwraca area tangens hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, dla której tangens hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


cosh

Zwraca cosinus hiperboliczny z liczby arg , definiowany jako (exp(arg) + exp(-arg))/2.
Kategoria: Funkcje > PHP


decbin

Zwraca łańcuch znaków stanowiący dwójkową reprezentację liczby dziesiętnej liczba
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors