Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Aliasy w języku SQL są swego rodzaju skrótami dla nazw kolumn oraz tabel.
Kategoria: Flash > Skrypty


Lista dostępnych typów animacji dla Tweener Caurina - Transition Types

Aby sortować w odwrotnej kolejności należy dodać słowo DESC (ang. descending) do nazwy kolumny po opcji ORDER BY.
Kategoria: Flash > Artykuły


Lista kompatybilności przeglądarek z CSS3 - lista wszystkich właściwości CSS 3.0

Aby ograniczyć ilość wypisywanych danych można posłużyć się słowem LIMIT.
Kategoria: Artykuły > CSS 3


Lista narodowości dla wszystkich krajów jako lista rozwijana oraz jako funkcja PHP

Polecenie SELECT ... INTO OUTFILE 'nazwa_pliku' zapisuje zwracane przez SELECT wiersze do pliku o nazwie nazwa_pliku.
Kategoria: Artykuły > XHTML


Lista plików z katalogu

Za pomocą opcji ALL, DISTINCT, DISTINCTROW można określić czy takie same wiersze, które zostaną odnalezione za pomocą polecenia SELECT mają być wypisywane czy też nie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak tworzyć aliasy w MySQL - struktura oraz zastosowanie

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:
Kategoria: Skrypty > SQL


Sortowanie w odwrotnej kolejności wyników zapytań - DESC MySQL

Lista dostępnych typów animacji dla Tweener Caurina - Transition Types
Kategoria: Skrypty > SQL


Wydobywanie określonej ilości wpisów - LIMIT MySQL

Poniżej prezentujemy listę wszystkich właściwości CSS 3 oraz ich wsparcia w przeglądarkach:
Kategoria: Skrypty > SQL


Zapisywanie wyników zapytania do pliku tekstowego po stronie MySQL

Przedstawiamy wam listę wszystkich narodowości światowych jako lista do wybrou z listy rozwijanej (drop down select) oraz jako podręczna funkcja PHP, która zwraca tablicę Array z tymi samymi narodowościami.
Kategoria: Skrypty > SQL


Zwracanie tylko unikalnych wyników zapytań - DISTINCT MySQL

Lista plików z katalogu
Kategoria: Skrypty > SQL


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors