Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

FileReference upload [AS 2]

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa LoadVars [AS 2]

Klasa LoadVars pozwala ci na wysyłanie każdych zmiennych w obiekcie do konkretnego adresu URL oraz do wczytania tych zmiennych, niż do wczytania za jednym razem wszystkich zmiennych. Możesz użyć zdarzenia LoadVars.onLoad , aby upewnić się, że twoja aplikacja uruchamia się kiedy dane zostają załadowane, nie przed.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars contentType [AS 2]

Typ MIME, który zostaje wysłany na serwer, kiedy zostaje wywołana metoda LoadVars.send() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars decode [AS 2]

Konwertuje zmienną jako właściwości określonego obiektu LoadVars.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę pobranych bajtów przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów pobranych przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars load [AS 2]

Pobiera zmienne z określonego adresu URL, przetwarza dane zmiennej oraz umieszcza otrzymane zmienne do my_lv.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars loaded [AS 2]

Wartość logiczna, wskazujące czy operacje load, czy sendAndLoad zostają zakończone, undefined jest domyślną wartością.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy dane zostaje pomyślnie pobrane z serwera, lub kiedy wystąpią jakieś błędy podczas przesyłania.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors