Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LoadVars onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad() operacja jest zakończona.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars send [AS 2]

Wysyła zmienne na my_lv obiekt na określony adres URL.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars sendAndLoad [AS 2]

Wysyła oraz wczytuje zmienne na my_lv obiekt dla określonego adresu URL.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadLanguageXML [AS 2]

Wczytuje określony plik językowy XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadString [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setLoadCallback [AS 2]

Ustawia funkcję, która zostaje wywołana kiedy plik XML zostanie wczytany.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip forceSmoothing [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy obrazek dodany przez metodę loadMovie() oraz posiadający ten sam poziom w hierarchii jaki ma klip filmowy, ma być wygładzany, kiedy następuje skalowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _framesloaded [AS 2]

Liczba klatek załadowanych strumieniowo do pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors