Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadMovie [AS 2]

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadvariables [AS 2]

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy odbiera dane od wywołania MovieClip.loadVariables() .
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy zostaje załadowany na scenę oraz pojawia się na listwie czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onUnload [AS 2]

Wywołuje się, gdy pierwsza klatka klipu filmowego jest usunięta z listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip unloadMovie [AS 2]

Usuwa zawartość instancji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors