Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zamiana Zagnieżdżonego Warunku na Klauzule Osłony - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda posiada zachowanie warunkowe, które nie jest wyraźne i łatwe do zrozumienia.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Parametru na Wyraźną Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda, która uruchamia inne części kodu zależne od wartości parametru.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Parametru na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy obiekt wywołuje metodę, później przekazuje wynik jako parametr dla metody. Odbiorca może również wywołać tą metodę.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Rekurencję na Iterację - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz kod, który używa rekurencji oraz jest ona trudna w zrozumieniu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Statycznej Zmiennej na Parametr - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy funkcja zależna od statycznej zmiennej, potrzebuje być wykorzystana w generalnej formie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Podklasy na Zmienną Klasową - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz podklasy, które różnią się tylko tym, że metody zwracają stałe dane.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Tymczasowej Zmiennej na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wykorzystujemy tymczasową zmienną do przetrzymywania wyniku wyrażenia.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu na Klasę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który nie wpływa na jej zachowanie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu przez Wzór State / Strategy - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa posiada numeryczny typ kodu, który wpływa na jej zachowanie, ale nie możesz użyć podklasowości.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Typu Kodu przez Podklasowość - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz niezmienny typ kodu, który wpływa na zachowanie klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Poprzednia | 25/27 |Nastpna
25:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors