Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool method_exists

Metoda ta zwraca listę wszystkich funkcji dodanych przez SoapServer-> addFunction lub SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_request_method_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Funkcje > PHP


swapDepths() [AS 2]

Sprawdza czy metoda żądania jest zarejestrowana (lub dostępna domyślnie)
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie właściwości lub metody z obiektu - kontroler delete [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > Kursy


SoapServer array getFunctions

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Funkcje > PHP


on() - uchwyt [AS 2]

Skrypt jest bardzo prostą metodą blokowania dostępu do strony.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zablokowanie dostępu do strony ze zliczaniem błędnych prób

Właściwość lub metoda nadana dla określonego obiektu może być usunięta przez kontroler delete. Aby ją wykorzystać należy najpierw wpisać delete a potem nazwę metody, linię należy również zamknąć średnikiem bez spacji.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Array.concat [AS 2]

Tworzy jedną tablice z dwóch podanych, jednej przed znakiem kropki drugiej podaną jako parametr metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.join [AS 2]

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdm elementem tablicy, podczas zwracania(domyślnie funkcja zwraca tak skonwertowaną tablicę).
Kategoria: Flash > ActionScript


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors