Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Camera height [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną wysokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera width [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną szerokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa IME (System.IME) [AS 2]

Metody klasy CustomActions pozwalają plikowi SWF na odtwarzanie go we Flash'u autoryzowanym narzędziu do zarządzania każdymi własnymi akcjami, które zostały zarejestrowane w autoryzowanym narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Key [AS 2]

Klasa IME (ang. edytor metody input) pozwala użytkownikowi wprowadzić skomplikowane znaki i symbole (takie jak japońskie, koreańskie, itp.) za pomocą standardowej klawiatury. Jesteś w stanie kontrolować aktywność tej funkcji w odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Naziązanie połączenia z witryną z paramatrami GET lub POST i uzyskanie dnaych

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.
Kategoria: Skrypty > PHP


LocalConnection allowDomain [AS 2]

Funkcja nawiązuje połączenie z daną witryną z wykorzystaniem metody POST lub GET, po czym uzyskuje dane.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection allowInsecureDomain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc odbierze żądanie do wykonania metody z wysyłanego obiektu LocalConnection.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection connect [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc, który pliku SWF jest wykonywany na zabezpieczonym protokole (HTTPS) odbierze żądanie do wykonania metody z obiektu LocalConnection, który jest przechowywany na serwerze HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale getDefaultLang [AS 2]

Przygotowuje obiektu LocalConnection do odbierania poleceń od LocalConnection.send() metody (nazwane: wysyłaniem obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa CustomActions [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


4



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors