Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date getUTCMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Data w formie - dzisiaj, wczoraj, minute , godzine, dni temu

Funkcja pobiera datę w formie RRRR-MM-DD HH:MM:SS np.(2009-09-19 20:44:53) i zwraca ją w formie np. 29 dni temu, 20:45
Kategoria: Skrypty > PHP


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound duration [AS 2]

Zwraca długość dźwięku, w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość w bajtach, określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Odliczanie czasu do, z dokładnością do konkretnej daty z minutami [AS 2]

Skrypt opisuje jak zrobić dokładne obliczanie czasu do konkretnej daty, pobiera z flashvars 5 zmiennych rok, miesiąc, dzień, godzinę, minute wydarzenia i wyświetla czas pozostały do tej daty.
Kategoria: Flash > Skrypty


Godzina słownie.

Witam oto skrypt, który pokaże na Waszej stronie godzine słownie czyli np. Dwudziesta Osiem. Bazuje na tablicach.
Kategoria: Skrypty > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors