Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip clear [AS 2]

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip createEmptyMovieClip [AS 2]

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip createTextField [AS 2]

Tworzy puste pole tekstowe jako potomek istniejącego klipu filmowego, na którym wywołujesz tą metodę.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki. w której aktualnie znajduje się film na listwie czasowej wewnątrz klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip curveTo [AS 2]

Rysuje krzywą, używając aktualnego stylu linii z aktualnej rysującej pozycji (kotwicaX, kotwicaY) używając punktu kontrolnego który określony jest przez: kontrolaX i kontrolaY.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _droptarget [AS 2]

Zwraca bezwzględną ścieżkę w notacji ukośnikowej klipu filmowego, w którym ten klip filmowy został usunięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _droptarget [AS 2]

Zwraca bezwzględną ścieżkę w notacji ukośnikowej klipu filmowego, w którym ten klip filmowy został usunięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip duplicateMovieClip [AS 2]

Tworzy instancję określonego klipu filmowego podczas odtwarzania pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip enabled [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy klip filmowy jest aktywny.
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors