Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

is_dir

Zwraca TRUE jeśli nazwa_pliku istnieje i jest katalogiem. Jeśli nazwa_pliku jest relatywna, to zostanie sprawdzona relatywnie to bieżącego katalogu roboczego.
Kategoria: Funkcje > PHP


is_file

Mówi czy nazwa_pliku jest zwykłym plikiem Zwraca TRUE jesli nazwa_pliku istnieje i jest zwykłym plikiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


is_link

Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym Zwraca TRUE jeśli nazwa_pliku istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym.
Kategoria: Funkcje > PHP


is_uploaded_file

Zwraca TRUE jeśli plik o nazwie nazwa_pliku został przysłany (upload) przez HTTP POST. To pomaga upewnić się, czy złośliwy użytkownik nie próbuje oszukać skryptu pracującego na plikach, tak aby działał on na plikach na których nie powinien -- na przykład /etc/passwd.
Kategoria: Funkcje > PHP


is_writable

Zwraca TRUE jeśli $filename istnieje i jest zapisywalny. Parametr filename (nazwa pliku) może być nazwą katalogu jeśli chcesz sprawdzić czy jest on zapisywalny
Kategoria: Funkcje > PHP


lstat

Zbiera statystyki pliku lub dowiązania symbolicznego nazwanego przez nazwę_pliku . Ta funkcja jest identyczna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że jeśli parametr nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym, zwracany jest status dowiązania symbolicznego, a nie status pliku na które ono wskazuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


mkdir

Tworzy katalog podany w nazwa_ścieżki. Uwaga: Prawdopodobnie chciałbyś podać prawa dostępu jako wartość oktalną (ósemkową), co oznacza że powinieneś poprzedzić je zerem. Prawa dostępu mogą być także modyfikowane przez bieżący umask, który możesz zmienić używając umask().
Kategoria: Funkcje > PHP


move_uploaded_file

Funkcja ta sprawdza czy na pewno plik określony przez nazwa_pliku jest prawidło uploadowanym plikiem (to znaczy, że został uploadowany przez PHPowy mechanizm uploadowania HTTP POST). Jeśli plik jest prawidłowy, to zostanie przeniesiony do nazwy pliku wskazanej przez przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


pathinfo

Zwracane są następujące elementy tablicy: dirname (nazwa katalogu), basename (nazwa pliku) i extension (rozszerzenie).
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors