Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLNode localName [AS 2]

Próbuje usunąć katalog podany przez nazwa_katalogu . Katalog musi byc pusty, i stosowne uprawnienia muszą na to pozwalać.
Kategoria: Flash > ActionScript


rmdir

symlink() tworzy dowiązanie symboliczne do istniejącego cel u z podaną nazwą dowiązanie .
Kategoria: Funkcje > PHP


symlink

Tworzy plik z unikalną nazwą, prawami dostępu 06000, w określonym katalogu. Jeśli katalog nie isitnieje, funkcja może go wygenerować
Kategoria: Funkcje > PHP


tempnam

Próbuje ustawić czas dostępu i modyfikacji pliku o nazwie nazwa_pliku na wartość podaną przez czas . Zauważ, że czas dostępu jest zawsze modyfikowany, niezależnie od ilości parametrów.
Kategoria: Funkcje > PHP


touch

Kasuje nazwa_pliku . Podobnie do funkcji unlink() z Unix'owego C. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


unlink

Określa nazwę instancji dla określonego obiektu Video.
Kategoria: Funkcje > PHP


Video _name [AS 2]

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML createElement [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors