Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sortowanie plików według nazwy i typu za pomocą JavaScript

Zwraca tablicę obiektów zawierającą nazwy wszystkich własnych akcji, które są zarejestrowane we Flash'u autoryzowany narzędziu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


CustomActions list [AS 2]

Skrypt sortuje pliki według nazwy i typu za pomocą JavaScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagegd2

Sprowadza tablice ciągów znaków, nazw wszystkich dostępnych urządzeń przechwytujących dźwięk, bez wyświetlania okna dialogowego [Flash Player Privacy Settings].
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegd

Zwraca obraz GD2 dla danej nazwy pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


StyleSheet getStyleNames [AS 2]

Zwraca obraz GD do danej nazwy pliku
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet setStyle [AS 2]

Dzień tygodnia w Java Script.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField getFontList [AS 2]

Zwraca tablicę zawierającą nazwy (jako ciągi znaków) wszystkich zarejestrowanych arkuszy stylów.
Kategoria: Flash > ActionScript


move_uploaded_file

Dodaje nowy styl z określonej nazwy do obiektu StyleSheet.
Kategoria: Funkcje > PHP


Microphone names [AS 2]

Zwraca nazwy czcionek w odtwarzaczu gospodarza systemu, jako tablicę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Nazwa dnia tygodnia.

Funkcja ta sprawdza czy na pewno plik określony przez nazwa_pliku jest prawidło uploadowanym plikiem (to znaczy, że został uploadowany przez PHPowy mechanizm uploadowania HTTP POST). Jeśli plik jest prawidłowy, to zostanie przeniesiony do nazwy pliku wskazanej przez przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > Javascript


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors