Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

przenoszenie i zmiana nazwy pliku

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLNode localName [AS 2]

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode prefix [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie plików z katalogu w PHP

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Skrypty > PHP


Sortowanie w odwrotnej kolejności wyników zapytań - DESC MySQL

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.
Kategoria: Skrypty > SQL


Obecna Godzina i Data po Polsku.

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.
Kategoria: Skrypty > PHP


XMLNode cloneNode [AS 2]

Skrypt pobiera nazwy wszytkich plików w określonym przez zmienna $dir katalogu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Migoczący obrazek po zmiany pozycji tła [ background position ] w Internet Explorer 6

Aby sortować w odwrotnej kolejności należy dodać słowo DESC (ang. descending) do nazwy kolumny po opcji ORDER BY.
Kategoria: Skrypty > HTML


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

W tym artykule zostanie opisanie jak w PHP można wyświetlić datę w języku Polskim używając samego PHP. Wykorzystamy tablice dzien i miesiac, których indeksami będą nazwy miesięcy i dni po Angielsku.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Artykuł opisuje jak zmieniać nazwę oraz przenosić pliki w php
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors