Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextField [AS 2]

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przeciąganie obiektu wewnątrzn danego obszaru - startDrag - ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak stworzyć przeciągany element, który będzie miał granice w przeciąganiu, np jeśli dodamy go do pojemnika Klipu Filmowego o danych wartościach to element nie będzie wstanie wyjść poza granicę tego Movie Clipu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 4/4
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors