Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Hasło poprzez .htaccess i .htpasswd

Czasem przydaje się zabezpieczenie hasłem pewnego katalogu na serwerze WWW. Przydatny do tego jest już wcześniej wspominany plik .htaccess - dla serwera Apache. Aby ograniczyć dostęp do katalogu/strony tylko osobom znającym hasło, należy w zabezpieczanym katalogu umieścić plik .htaccess zwierający:
Kategoria: Artykuły > Bezpieczeństwo


Strona zależna od pory dnia

Skrypt pokazuje jak w prosty sposób można wysłać wiele plików, obrazków poprzez formularz.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak wysłać wiele plików, obrazków poprzez formularz HTML na raz

Tworzenie odtwarzacza muzycznego we Flashu za pomocą zmiennych globalnych o nazwie FlashVars. Skrypt pokazuje, omawia oraz wyjaśnia krok po kroku jak stworzyć film Flash, który korzysta ze zmiennych podanych w kodzie Flasha.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Odtwarzacz muzyczny plików MP3 - Wersja podstawowa

Czyta plik, dekompresuje go i zapisuje go na standardowe wyjście.
Kategoria: Flash > Kursy


readgzfile()

Generuje mieszaną wartość z zawartości podanego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_file()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC i zawartości danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac_file()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_file()

Skrypt uzależnia wygląd strony od pory dnia ładując odpowiedni plik HTML.
Kategoria: Funkcje > PHP


C++ trójkąt Pascala zapis wyniku do pliku

Program wyświetla trójkąt Pascala dla liczby n wczytanej od użytkownika, potem zapisuje go w pliku tekstowym
Kategoria: Skrypty > C++


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 13/59 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors