Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

FileReference download [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onSelect [AS 2]

Wyświetla okno dialogowe w którym użytkownik może pobrać plik z serwera zdalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference removeListener [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik zamknie okno wyboru pliku bez wybrania pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie lub pobieranie zakończą się pomyślnie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie natrafi na błąd HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onHTTPError [AS 2]

Wywołuje się, gdy nastąpią błędy typu: wejście/wyjście.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onIOError [AS 2]

Wywołuje się, gdy zostaje wysłana lub odebrana jakaś część pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onProgress [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłania lub odbierania zawodzi z błędów bezpieczeństwa.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onSecurityError [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze plik w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference upload [AS 2]

Rozpoczyna wysyłanie wybranego pliku przez użytkownika do zdalnego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 32/59 |Nastpna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors