Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa FileReferenceList [AS 2]

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList fileList [AS 2]

Określa tablicę obiektów klasy FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik anuluje wybieranie pliku w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze już jeden lub wiele plików do wysłania w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa IME (System.IME) [AS 2]

Klasa IME (ang. edytor metody input) pozwala użytkownikowi wprowadzić skomplikowane znaki i symbole (takie jak japońskie, koreańskie, itp.) za pomocą standardowej klawiatury. Jesteś w stanie kontrolować aktywność tej funkcji w odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobieranie zawartości pliku txt poprzez AJAX

Skrypt pobiera zawartości pliku po kliknięci w przycisk bez przeładowania strony. Do działania wymaga pliku o nazwie dane.txt
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Wykonanie pliku PHP bez przeładowania strony za pomocą AJAX

Skrypt ilustruje w jaki sposób wykonać kod w pliku PHP bez przeładowania strony i odebrać dane.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Przesłanie danych z formularza do pliku PHP AJAX

Skrypt ilustruje w jaki sposób przesyła się dane z formularza do pliku PHP poprzez AJAX
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Przesłanie danych z formularza do pliku PHP AJAX metoda POST

Skrypt ilustruje w jaki sposób przesyła się dane z formularza do pliku PHP poprzez AJAX metoda POST
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Poprzednia | 33/59 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors