Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_set_tag()

Aktualizuje informacje zapisane w ID3 tagu dla określonego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_read_history()

Funkcja ta czyta historię poleceń z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_write_history()

Funkcja ta zapisuje historię poleceń do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzclose()

Funkcja zamyka wybrany uchwyt pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrno()

Zwraca numer dowolnego błędu bzip2 zwróconego przez podany wskaźnik pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerror()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrstr()

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzflush()

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors