Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sprawdzenie logów dla nieistniejącego już pliku - git check removed/deleted file

Jeśli chcemy zobaczyć zmiany w zawartości pliku od pewnego commit'a wtedy możemy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzanie zmian zawartości pliku od pewnego commit'a - git blame before the commit

Przykład pokazuje jak wyświetlić zmiany w plikach, ignorujac przy tym zmiany białych znaków, tabulacji czy też znaków nowej linii.
Kategoria: Skrypty > GIT


Porównanie zmian bez białych znaków i zmian w EOL - git diff without whitespaces and end of lines

Gdy podczas łączenia branch'ów napotkamy na 2 różne wersje jednego pliku binarnego, wtedy otrzymamy konflikt przy takim pliku. Aby użyć wersji z danego łaczonego branch'u, może użyć linii poniżej.
Kategoria: Skrypty > GIT


Rozwiązywanie konfliktów po merge'u (pliki binarne) - git resolve merge problems using their version

Jeśli usunęliśmy plik z repozytorium i chcemy go odzyskać, lub sprawdzić commit'y, wtedy należy napisać:
Kategoria: Skrypty > GIT


Selektowne Częściowe dodawanie zmian z pliku - git add selective

Za pomocą poniższego skryptu możemy wydzielić tylko niektóre zmiany z pliku do dodania do commit'a zamiast całego pliku, który może zaiwerać również inne zmiany
Kategoria: Skrypty > GIT


Poprzednia | 59/59
59:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors