Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL
Kategoria: Funkcje > PHP


object simplexml_load_file

Konwertuje dobrze sformatowany dokument XML w danym pliku do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_include_path()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzclose()

Aktualizuje informacje zapisane w ID3 tagu dla określonego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzflush()

Funkcja ta czyta historię poleceń z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_set_tag()

Funkcja ta zapisuje historię poleceń do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_read_history()

Funkcja zamyka wybrany uchwyt pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_write_history()

Zwraca numer dowolnego błędu bzip2 zwróconego przez podany wskaźnik pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrno()

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzread()

Odczytuje z podanego wskaźnika pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors