Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bzwrite

bzwrite() zapisuje łańcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onData [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML load [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML loaded [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 30/35 |Nastpna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors