Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PDF_add_thumbnail

Dodaje istniejący obraz jako miniaturkę bieżącej strony.
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData height [AS 2]

Właściwość określająca wysokość obrazu podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData loadBitmap [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData zawierający obraz bitmapowy,
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <img> - Wstawia obrazek na stronę

Znacznik <img> służy do wstawienia obrazka na stronę WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <input> - pobiera informacje od użytkownika

Znacznik <input> tworzy pola do wprowadzania danych w formularzu oraz przycisków wysyłających dane z pól input do skryptu.
Kategoria: Kursy > HTML


Tworzenie dynamicznych nazw zmiennych w ActionScript 3

W języku ActionScript 3 usunięto funkcję eval(), która tworzyła nazwy zmiennych, teraz w AS3 potrzebne jest napisanie konstrukcji z this, jak na przykładzie:
Kategoria: Flash > Skrypty


Dodawanie do podrecznego menu własnych linków - Context Menu [AS 3]

Flash już nawet w wersja AS2 miał możliwość dodawania własnych pozycji oraz ułożenia do menu, które się pojawia kiedy to użytkownik naciśnie prawy przycisk myszy na obiekcie Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


BitmapData merge [AS 2]

Wykonuje na każdym kanale, mieszanie z źródłem obrazu wraz z obrazem docelowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Budujemy stronę HTML od podstaw część. 3

W części trzeciej zapoznamy się z umieszczaniem zdjęć na witrynie, tworzeniem tabel oraz jak radzić sobie z div'ami.
Kategoria: Kursy > HTML


Poprzednia | 19/69 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors