Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME ALPHANUMERIC_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME ALPHANUMERIC_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().Ta właściwość jest używana przez wszystkie IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME CHINESE [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "CHINESE" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME JAPANESE_HIRAGANA [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_HIRAGANA" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME JAPANESE_KATAKANA_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_KATAKANA_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME JAPANESE_KATAKANA_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością"JAPANESE_KATAKANA_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME KOREAN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "KOREAN" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Key [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 31/69 |Nastpna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors