Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Locale addXMLPath [AS 2]

Dodaje parę {kod języka oraz ścieżkę języka} do wewnętrznej tablicy do późniejszego użycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale initialize [AS 2]

Automatycznie określa język do użycia oraz wczytuje odpowiedni plik XML z językiem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setString [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).
Kategoria: Flash > Kursy


image2wbmp

image2wbmp() zwraca lub zapisuje wersje WBMP z danego obrazka
Kategoria: Funkcje > PHP


imagealphablending

imagealphablending() pozwala na dwa różne modele rysowania prawdziwym kolorem obrazka.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Math [AS 2]

Klasa Math jest wysoko poziomową klasą, której metody oraz właściwości możesz używać bez żadnego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math abs [AS 2]

Oblicza oraz zwraca absolutną wartość dla liczby określonej w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math acos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus cosinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 33/69 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors