Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Math LOG2E [AS 2]

Stała matematyczna dla bazujących na -2 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log2e, z zaokrąglona wartością: 1.442695040888963387.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math max [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca większą wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math min [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca mniejszą wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math PI [AS 2]

Stała matematyczna dla współczynnika zaokrąglenia okręgu dla jego średnicy, wyrażonej jako pi, z wartością: 3.141592653589793.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math pow [AS 2]

Oblicza oraz zwraca x do potęgi y.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math round [AS 2]

Zaokrągla wartość podaną w parametrze do góry lub na dół, do najbliższej liczby oraz zwraca wynik.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math sin [AS 2]

Oblicza oraz zwraca sinus od określonego kąta podanego w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math sqrt [AS 2]

Oblicza oraz zwraca pierwiastek kwadratowy od określonej liczby podanej w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math tan [AS 2]

Oblicza oraz zwraca tangens od określonego kąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagechar

imagechar() - rysuje pierwszy znak z parametru $c w obrazku zindentyfikowanym w parametrze $image zaczynając od lewego górnego rogu $x i $y z kolorem z parametru $color
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 35/69 |Nastpna
35:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors