Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecharup

Rysuje znak z parametru $c wyśrodkowany według określonych współrzędnych na obrazku podanym w parametrze $image
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolorat

Zwraca indeks koloru pikseli określonej lokacji w obrazie określonym w parametrze $image
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyświetlenie błędu jeśli obrazek nie zostanie załadowany

Skrypt wyświetla błąd jeśli obrazek nie istnieje lub nie mógł zostać załadowany.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Matrix a [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix b [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, pierwszej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix c [AS 2]

Wartość w pierwszym rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi x, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix d [AS 2]

Wartość w drugim rekordzie, drugiej kolumny obiektu Matrix, który zmienia pozycję pikseli wzdłuż osi y, kiedy jest wykonywane skalowanie lub obracanie obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix createBox [AS 2]

Dołącza parametry do skalowania, obracania oraz przemieszczania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie podpowiedzi (suggest) z google dla wpisywanego słowa

Funkcja pobiera słowo i zwraca dla niego podpowiedzi oraz ilość wyników z google funkcja korzysta z pliku xml udostępnianego przez google.
Kategoria: Skrypty > PHP


Matrix scale [AS 2]

Zmienia matrix, aby jego efekt, kiedy nadany, miał skalować obraz.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 36/69 |Nastpna
36:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors