Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Matrix translate [AS 2]

Zmienia obiekt Matrix, aby efekt transformacji, kiedy nadany, miał przesunąć obiekt wzdłuż osi x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie współrzędnych x i y w których użytkownik klikną na obraz

Skrypt pobiera pozycje x i y w której użytkownik klikną na obraz.
Kategoria: Skrypty > PHP


Jak złamać , rozszyfrować hasło zakodowane MD5 lub SHA1

Artykuł wyjaśnia na czym polega łamanie haseł metodą brute force oraz jak się przednią zabezpieczyć.
Kategoria: Artykuły > Bezpieczeństwo


imagecolorclosest

Zwraca indeks koloru w palecie obrazu który jest "najbliższy" określonej wartości RGB
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolorclosestalpha

Zwraca indeks koloru z palecie obrazka który jest bliższy określony wartością RGB i poziom alfa
Kategoria: Funkcje > PHP


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone silenceLevel [AS 2]

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone silenceTimeOut [AS 2]

Wartość liczbowa reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy czasem wykrycia zatrzymania odbierania dźwięków z mikrofonu oraz czasem wywołania funkcji Microphone.onActivity(false) .
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecolorexact

Zwraca indeks koloru określonego w palecie obrazu
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolormatch

Tworzy kolor palety obrazu który najbardziej pasuje do prawdziwego koloru
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 37/69 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors