Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecolorresolvealpha

Funkcja jest gwarancją zwrócenia indeksu koloru dla żądanego obrazka, labo tez dokładnego koloru lub najbliższej możliwej alternatywy
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolorset

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Mouse [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt odbierający zdarzenia dla onMouseDown, onMouseMove, onMouseUp, oraz onMouseWheel słuchaczy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Własna funkcja tworząca prostokąt w ActionScript 2.0

Funkcja tworzy prostokąt o dowolnych wymiarach oraz kolorze. Funkcja stworzProstokat() przyjmuje 4 parametry:
Kategoria: Flash > ActionScript


Archaiczna animacja dynamicznego tekstu - ActionScript 2.0

Skrypt tworzy animację wpisanego przez nas tekstu w zmiennej "tekst", obsługuje on też kodowanie html oraz możliwa jest modyfikacja prędkości całej animacji po przez zmianę zmiennej "prędkość".
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip blendMode [AS 2]

Opcje mieszania, nadane dla klipu filmowego. Opcje mieszania są widoczne podczas nakładania się dwóch obrazów na siebie. 2 to przycisk, 1 to inny obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachBotmap [AS 2]

Załącza obraz bitmapowy do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip attachMovie [AS 2]

Wybiera symbol z biblioteki oraz dołącza go do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecolortransparent

Ustawia przeźroczystość koloru w danym obrazku
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 38/69 |Nastpna
38:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors