Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imageconvolution

Dotyczy matrycy obrazka używając danych współrzędnych
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecopyresampled

Kopiuje prostokątny fragment z jednego obrazka do innego, sprawnie interpolując wartości pikseli tak aby w szczególności po zmniejszeniu rozmiarów ibrazka zachować czytelność
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecopyresized

Funkcja imagecopyresampled pobiera prostokątny obszar z obrazka src_image szerokości src_w i wysokości src_h w pozycji src_x, src_y i przenosi w prostokątny obszar docelowego obrazu dst_src
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreate

Zwraca identyfikator obrazu odpowiadający czarnemu obrazkowi o określonym rozmiarze
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromgd2

Tworzy nowy obraz z pliku lub adresu URL poprzez GD2
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip endFill [AS 2]

Zakańcza wypełnienie dla linii oraz krzywych, które zostały wywołane od ostatniego wywołania beginFill() lub beginGradientFill().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip forceSmoothing [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy obrazek dodany przez metodę loadMovie() oraz posiadający ten sam poziom w hierarchii jaki ma klip filmowy, ma być wygładzany, kiedy następuje skalowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBounds [AS 2]

Zwraca właściwości, którymi są minimum oraz maksimum x i y wartości współrzędnych, bazujących na parametru "granice".
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 39/69 |Nastpna
39:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors