Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip getRect [AS 2]

Zwraca właściwości które określają minimum oraz maksimum współrzędnych x i y klipu filmowego bazujących na "granice" parametrze, nie włączając obrysowania oraz kształtów.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecreatefromgd2part

Utwórz nowy obraz z danej części pliku GD2 lub URL.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - CSS menu

Skrypt generuje menu, które po najechaniu na element zmienia sie jego stan wizualny.
Kategoria: Skrypty > CSS


Dynamiczne usuwanie znaków innych niż litery i cyfry - JS wyrażenia regularne

Skrypt dynamicznie usuwa z pola tekstowego znaki inne niż litery i cyfry.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


MovieClip gotoAndStop [AS 2]

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip hitTest [AS 2]

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineGradientStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod LineTo() oraz curveTo() do czasy wezwania metody lineStyle() z innymi parametrami.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadvariables [AS 2]

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip nextFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do następnej klatki oraz zatrzymuje ją.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 40/69 |Nastpna
40:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors