Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

readline_redisplay()

Dodaje ilość: dni, miesięcy, roku, godzin, minu oraz sekund do objektu DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_add()

Zwraca tablicę z informacjami o zachodzie/wschodzie słońca oraz rozpoczęcie/zakończeniu zmierzchu.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sun_info()

Zwraca czas wschodu słońca dla określonego dnia oraz lokalizacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sunrise()

Zwraca czas zachodu słońca dla określonego dnia oraz lokalizacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sunset()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą dst, wartość przesunięcia czasu w sekundach oraz nazwę strefy czasowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


timezone_abbreviations_list()

Wyświetla jeszcez raz readline'a.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_get_active_object

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::unlinkArchive()

Kompletnie usuwa archiwum phar, z pamięci oraz dysku.
Kategoria: Funkcje > PHP


rar_close()

Zamyka plik rar, oraz uwalnia wszystkie zasoby.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_start_service_ctrl_dispatcher

Gdy rozpoczyna za pośrednictwem Service Control Manager, usługę procesu jest zobowiązana do "check-in" w celu ustanowienia z nim usługi monitoringu oraz urządzenia komunikacyjnego. Funkcja ta wykonuje check-in przez wątek do obsługi na niższym poziomie komunikacji z Menedżerem sterowania usługami.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors