Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Point normalize [AS 2]

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wartości x oraz y współrzędnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa PrintJob [AS 2]

Klasa PrintJob pozwala ci stworzyć treść oraz wydrukować ją na jednej lub kilku stron.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob orientation [AS 2]

Określa kierunek obrazu dla drukowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob start [AS 2]

Wyświetla okno dialogowe z opcjami drukowania dla użytkownika, oraz rozpoczyna buferowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefttext

Wpisuje tekst na obrazku używając Free Type 2
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegammacorrect

Dodaje korekcję gamma w danym obrazku i zwraca gamme
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegd2

Zwraca obraz GD2 dla danej nazwy pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegd

Zwraca obraz GD do danej nazwy pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


imagegif

Tworzy plik GIF z pliku obrazu podanego w parametrze
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 45/69 |Nastpna
45:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors