Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Security allowDomain [AS 2]

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().
Kategoria: Flash > ActionScript


imagepng

Zwraca lub zapisuje obraz PNG z danego obrazka $image
Kategoria: Funkcje > PHP


imagepolygon

Tworzy wielokąt w danym obrazku $image
Kategoria: Funkcje > PHP


Security allowInsecureDomain [AS 2]

Pozwala pliką SWF oraz HTML w określaniu dostępu do domen obiektów oraz zmiennych w wywołanym pliku SWF, który jest hostowany na protokole HTTPS.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Selection [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa SharedObject [AS 2]

Klasa SharedObject jest używana do odczytu oraz przechowywania ograniczonej ilość danych na komputerze użytkownika.
Kategoria: Flash > ActionScript


SharedObject clear [AS 2]

Wyczyszcza wszystkie dane od wspólnych obiektów oraz usuwa wspólne obiekty z dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


SharedObject data [AS 2]

Kolekcja atrybutów załączona do właściwości data , tego obiektu, te atrybuty mogą być wymieniane oraz/i przechowywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 47/69 |Nastpna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors