Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagetypes

Zwraca typ obrazu wspierany przez bieżący zainstalowany PHP
Kategoria: Funkcje > PHP


imagewbmp

wyświetla lub zapisuje wersje WBMP danego obrazu $image
Kategoria: Funkcje > PHP


PHP Wyrażenia regularne - Problem z polskimi znakami - rozwiązanie

Rozwiązanie problemu polskich znaków w wyrażeniu regularnym, opisane na przykładzie pobierania tagów #tag z tekstu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - JQuery

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszką, automatyczna nazwa obrazka to nazwa z sufiksem _o np dla obrazka obraz.jpg obrazkiem po najechaniu będzie obrazek_o.jpg.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


AJAX i JQuery - wysyłanie danych do pliku php i odbiór danych

Prosty przykład obrazujący użycie AJAX w JQuery - polega on na wysłaniu do pliku PHP metodą post danych i odbiór odpowiedzi od pliku PHP.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Skalowanie wysokości i szerokości obrazu w odpowiednich proporcjach - PHP

Funkcja pobiera 3 argumenty: adres obrazka, maksymalną szerokość i wysokość, zwraca tablice zawierającą przeskalowane wartości.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zawijanie za długich wyrazów w tekście CSS i PHP

Skrypt przedstawia funkcje PHP która pobiera tekst i zwraca go dodając spacje w miejscu gdzie wyraz jest za długi dzięki czemu tekst nie rozciągnie nam warstwy div.
Kategoria: Skrypty > PHP


TextField autoSize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagexbm

Wyświetla lub zapisuje obrazek $image jako XBM
Kategoria: Funkcje > PHP


iptcembed

Umieszcza binarne dane IPTC w obrazie JPEG
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 51/69 |Nastpna
51:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors