Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField replaceText [AS 2]

Zastępuje przedział znaków, określony przez startIndex oraz koniecIndex parametry, w określonym polu tekstowych zawartym w parametrze: nowyTekst.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField wordWrap [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowego posiada zawijanie słów.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


readfile

Zwraca liczbę odczytanych bajtów z pliku, Jeśli nastąpił błą, zwraca FALSE oraz wyświetlany jest komunikat błędu, chyba, żę funkcja została wywołana jako @readfile().
Kategoria: Funkcje > PHP


Własna grafika dla elementów formularza: checbox & radio button & select

Skrypt podstawia własną(zdefiniowaną przez użytkownika) grafikę dla checkbox 'ów, list rozwijanych oraz radio przycisków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 52/69 |Nastpna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors