Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Lupa po najechaniu na na obrazek myszką - Płynna animacja - JQuery

Skrypt tworzy płynną animację lupki pojawiającej się na zdjęciu po najechaniu na nie myszką.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Obrazek jako tło przycisku, button [ Problem w IE 6 i 7 ]

Kolejnym problemem z Internet Explorerem jest wyświetlanie własnego obrazka jako tło zamiast domyślnego przycisku grafiki.
Kategoria: Skrypty > CSS


XMLNode cloneNode [AS 2]

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Migoczący obrazek po zmiany pozycji tła [ background position ] w Internet Explorer 6

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Skrypty > HTML


XMLNode firstChild [AS 2]

Ocenia określony obiekt XML oraz referencję pierwszego potomka w węźle rodzica w liście węzłów potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Aktywacja konta przez E-Mail

Ogólne działanie skryptu będzie polegało na: - rejestracji użytkownika - sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych - wysłanie listu z kodem aktywacyjnym - aktywacja konta, jeśli kod oraz pozostałe parametry zgadzają się
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 54/69 |Nastpna
54:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors