Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GD Generowanie obrazka z tekstem

Generowanie obrazka z pliku czcionki
Kategoria: Skrypty > PHP


Własne sortowanie wyników dla tytułów oraz opisów - Order System

Własna napisana funkcja, która sortuje wyniki wybierając priorytety z wyników bazując na tytule oraz opisie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyśrodkowanie elementu bez zdefiniowanej szerokości + poprawka dla IE

Skrypt wyśrodkowuje element UL o nazwie 'zawartosc' wewnątrz DIV'a z klasą 'pojemnik'. Kod posiada trzy wersje: dla nowych przeglądarek, alternatywne rozwiązanie oraz wersja dla IE6 i IE7.
Kategoria: Skrypty > CSS


Import oraz Export bazy MySQL przez linie poleceń - MySQL Command Line

Skrypt pokazuje jak zaimportować plik SQL do serwera MySQL, oraz jak ją wyexportować z danymi do docelowego pliku SQL.
Kategoria: Skrypty > SQL


Wykrywanie odległości pomiędzy obiektami - animacja łączenia liniami [ AS 3 ]

Skrypt wyświetla losowo poruszające się obiekty, oraz łączy je liniami jeśli zbliżą się na określony dystans do samych siebie.
Kategoria: Flash > Skrypty


Obracanie 3D na osi X i Y obiektów w trójwymiarze [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy losowo ułożone obiekty Sprite w 3D oraz według pozycji myszki obraca je proporcjonalnie do wychylenia.
Kategoria: Flash > Skrypty


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [ActionScript 3]

Skrypt tworzy film Flash'a , który zajmuję 100% wysokości oraz szerokości okna, oraz który nie skaluje elemntów filmów flash, ale je wyśrodkowuje.
Kategoria: Flash > Skrypty


Jak naprawić działanie z-index w Internet Explorer 6 i 7

Skrypt poprawia wyświetlanie elementów takich jak DIV z nadanymi wartościami sortowania z-index dla przeglądarek Internet Explorer 6 oraz 7.
Kategoria: Skrypty > HTML


Uruchamianie procesów i ich wyłączani

Program uruchamiający inny program np. cmd.exe zarazem wyjączający jakiś program.
Kategoria: Skrypty > C++


Zabezpieczanie GET

Dzisiaj chciałbym pokazać jak łatwo można zabezpieczyć wejście GET przed nieporządanymi edycjami...
Kategoria: Kursy > PHP


Poprzednia | 57/69 |Nastpna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors