Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Łączenie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia obiekt referencyjny na obiekt wartościowy. Wykorzystujemy tą praktykę, gdy obiekt jest mały, niezmienny oraz trudny do zarządzania.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zmiana referencji na wartość dla obiektu - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda łączy wiele wyrażeń warunkowych w jedną funkcje/metodę oraz przenosi całą sprawdzającą logikę do nowo powstałej metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja wyrażenia warunkowego - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda usuwa zduplikowane linie kodu z wyników instrukcji warunkowych oraz przenosi je poza instrukcjami warunkowymi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja zduplikowanych fragmentów warunkowych - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozgałęzieniu klasy, która posiada GUI elementy, nasłuchuje na zdarzenia oraz posiada całą strukturę procesów w sobie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Duplikacja obserwowanych danych - metoda Refaktoryzacji

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość stworzona zmienna przetrzymuje np link do metody z innej klasy, jednak wykorzystujemy ją tylko raz lub sporadycznie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Licencja MIT - proste wytłumaczenie, limitacje oraz przywileje

Licencja MIT jest jedną z najprostszych licencji załączonych do FSF (Free Software Fundation) grupy.
Kategoria: Artykuły > Licencje


Poprzednia | 63/69 |Nastpna
63:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors