Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

CSS, JS Assets Manager - Menadżer plików CSS, JS na stronie HTML

Tak, PHP wspiera enkapsulacje dla danych po przez modyfikatory dostępu do zmiennych i metod: public, private oraz protected.
Kategoria: Skrypty > PHP


Czy PHP wspiera enkapsulacje?

Diagram SQL JOIN - prosto na obrazach
Kategoria: Artykuły > PHP


Diagram SQL JOIN - wszystkie typy dla początkujących - tablice

Tworzymy własny walidator dat w polskim formacie dzień/miesiąc/rok oraz używamy go do walidacji naszego formularza.
Kategoria: Artykuły > SQL


Własny walidator daty w formacie: DD/MM/RRRR - jQuery Validation

Przechwytuje ruchy urządzenia mobilnego w osiach: x, y, oraz z (poziom, pion oraz głębia).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Akcelerometr / Accelerometer - opis, metody, użycie i zastosowanie

Atak SQL Injection to jeden z najpopularniejszych ataków na bazy danych MySQL i jeden z największych problemów twórców profesjonalnych serwisów www opartych na PHP oraz innych językach działających po stronie serwera i odpowiadających za komunikację aplikacja ? baza danych. Jak zatem zabezpieczyć bazy MySQL przed SQL Injection.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Jak zabezpieczyć bazy MySQL przed SQL Injection

Podany skrypt pokazuje jak w łatwy sposób zarządzać i includować pliki JS, CSS do naszej strony WWW. Dzięki temu jeśli mamy widget lub moduł który używa tej samej biblioteki JS/CSS, zostanie on tylko raz zaciągniety do strony.
Kategoria: Artykuły > SQL


Autoloader w standardzie PSR-0 do automatycznego ładowania klas PHP

Poniższy skrypt przedstawia funkcje __autoload(), która definuje położenie oraz załancza klasę PHP automatycznie bez koneiczności pisania require_once() lub include_once().
Kategoria: Skrypty > PHP


Generowanie losowej daty z pomiędzy dwóch dat w MySQL i aktualizowanie rekordów

Skrypt generuje losową datę pomiędzy minimalną oraz maksymalną datą.
Kategoria: Skrypty > SQL


Tworzenie nowej gałęzi - New branch creation

Skrypt utworzy nam nowy branch na podstawie gałęzi master o nazwie dev/NAZWA_BRANCHU oraz wyślę ją do zdalnego miejsca
Kategoria: Skrypty > GIT


Klonowanie istniejącego repozytorium - Clone existing repository

Skrypt tworzy lokalne repozytorium na bazie już istniejącego za pomocą adresu zdalnego na github'ie oraz do folderu o nazwie: nazwa_folderu.
Kategoria: Skrypty > GIT


Poprzednia | 68/69 |Nastpna
68:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors