Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

mhash()

Nakłada funkcję mieszania podaną przez $hash oraz dla $dane.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyświetlenia daty, czasu, dnia tygodnia JavaScript

Skrypt wyświetla date, czas oraz dzień tygodnia.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


C++ suma, różnica, iloczyn iloraz

Program napisany w języku C++ wczytuje od użytkownika 2 liczby i wyświetla ich sume, różnice, iloczyn i iloraz.
Kategoria: Skrypty > C++


C++ obliczanie równania kawdratowego i delty

Program oblicza wynik równania kwadratowego dla wzoru Ax2+Bx+C=0 oraz delte
Kategoria: Skrypty > C++


C++ wczytanie n liczb do tablicy, średnia arytmetyczna, oraz największa liczba

Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n.
Kategoria: Skrypty > C++


C++ Liczenie wyrazów w tekście

Program liczy ilość wyrazów w tekście.
Kategoria: Skrypty > C++


ob_deflatehandler

Wypuszcza uchwyt wyjścia może zostać użyty tylko raz.
Kategoria: Funkcje > PHP


Tworzenie znaku wodnego na obrazku (Watermark) Asido

Skrypt pokazuje jak zrobić znak wodny na obrazku w określonym miejscu za pomocą biblioteki Asido, efekt ten często stosuje aby oznaczyć ze fotki pochodzą z naszej strony i żeby inni nie kradli naszych obrazków.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Przeskalowanie obrazka bez straty jakości Asido

Skrypt skaluje obrazek do rozmiarów podanych w parametrach bez utraty jakości wykorzystując bibliotekę Asido.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Obracanie (rotate) obrazka PHP Asido

Skrypt obraca obrazek o daną ilość stopni wynik zapisuje jako nowy obrazek.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors