Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak usunąć kolor z obrazka (Grayscale) za pomocą php Asido

Skrypt Przy użyciu biblioteki asido pobiera obrazek i usuwa z niego kolor tworząc obrazek czarno- biały.
Kategoria: Skrypty > PHP


finfo_open()

Ta funkcja otwiera 'magiczną' bazę danych oraz zwraca jej źródło.
Kategoria: Funkcje > PHP


file_put_contents()

Ta funkcja jest indetyczna jak wywołanie fopen(), fwrite() oraz fclose() prawidłowego zapisu danych do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Synchonizacja dźwięku z animacją - dostępne parametry [FLASH 8]

Omówienie, wyjaśnienie oraz kiedy używać dostępnych parametrów do synchronizacji dźwięków w filmie Flasha.
Kategoria: Flash > Artykuły


_x [AS 2]

Pozioma współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_y [AS 2]

Pionowa współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a w którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_xmouse [AS 2]

Pozioma współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_ymouse [AS 2]

Pionowa współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


fnmatch()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


fputcsv()

Formatuje linię jako CSV oraz zapisuje do pliku wskaźnika.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors