Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle intersection [AS 2]

Jeśli obiekt Rectangle określony parametru toIntersect parametr krzyżuje się z obiektem Rectangle, metoda intersection() zwraca obszar krzyżujący się jako obiekt Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle intersects [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez parametr toIntersect krzyżuje się z tym obiektem Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle isEmpty [AS 2]

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offset [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors