Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle width [AS 2]

Zwraca szerokość prostokąta, w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle x [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle y [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagerectangle

Tworzy prostokąt rozpoczynający sie w określonych współrzędnych
Kategoria: Funkcje > PHP


Transform pixelBounds [AS 2]

Obiekt Rectangle, który określa granice prostokątne obiektu MovieClip na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Direct Admin API Tworzenie konta email

Za pewne każdy chciał się pobawić w "pocztę". Poprzez ten skrypt możecie udostępniać konta pocztowe swoim znajomym dosłownie nie robiąc nic.
Kategoria: Skrypty > PHP


Przekierowanie .htaccess 301 z wyjątkami na podkatalogi

Skrypt pokazuje jak napisać regułę przekierowania, każdego odwołania rozpoczynającego się z http://funkcje.net na http://funkcje.net/podkatalog/ z dwoma wyjątkami.
Kategoria: Skrypty > .htaccess


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors