Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Własność index (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez porównanie wyrażenia regularnego, indeks (zaczynając od 0) odnalezionego przy pomocy wyrażenia regularnego ciągu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Własność input (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez dopasowanie wyrażenia regularnego, zawiera oryginalny łańcuch znaków, wobec którego nastąpiło dopasowywanie.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Zmiana tekstów w formie www na linki - Wyrażenia regularne

Skrypt pobiera ciąg wejściowy i odnajduje w nim ciągi w postaci www.cokolwiek.pl /itd po czym przerabia je na linki w które można kliknąć.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zaawansowane przeszukiwanie tablicy za pomocą wyrażeń regularnych

Skrypt przeszukuje tablice za pomocą wyrażenia regularnego co daje nam nie ograniczone możliwości kombinacji przeszukania.
Kategoria: Skrypty > PHP


Dynamiczne usuwanie znaków innych niż litery i cyfry - JS wyrażenia regularne

Skrypt dynamicznie usuwa z pola tekstowego znaki inne niż litery i cyfry.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


PHP Wyrażenia regularne - Problem z polskimi znakami - rozwiązanie

Rozwiązanie problemu polskich znaków w wyrażeniu regularnym, opisane na przykładzie pobierania tagów #tag z tekstu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Usuwanie pustych lini z Dreamweaver - białe znaki DW

Program Dreamweaver czasami dodaje puste linie do kodów naszych plików, jest to tym bardziej uciążliwe, ponieważ nie jest tylko jedna biała linia.
Kategoria: Skrypty > HTML


Zabezpieczanie GET

Dzisiaj chciałbym pokazać jak łatwo można zabezpieczyć wejście GET przed nieporządanymi edycjami...
Kategoria: Kursy > PHP


Wyrażenia regularne - walidacja adresu email - JAVA - REGEX

Skrypt pokazuje jak zwalidować adres email podany jako string.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Zastępowanie kilku wyrazów w ciągu - wyrażenia regularne w ActionScript 3.0

Podany tutaj przykład zamieni podany ciąg znakowy według kilku zasad przez użycie funkcji w jednej linii. Przykład zamieni wszystkie znaki @ oraz kropki na własne znaki.
Kategoria: Flash > Skrypty


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors