Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Używanie jQuery od Google na własnej stronie - Google JSAPI

Polecenie REPLACE działa dokładnie tak samo jak INSERT, z tym, że jeśli w tablicy nazwa_tab istnieje już rekord o takiej samej wartości PRIMARY KEY lub indeksu UNIQUE, to poprzedni rekord jest najpierw usuwany a dopiero wtedy wstawiany nowy.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Czasami przychodzi potrzeba aby utworzyć nowa tabelę w bazie danych o takiej samej strukturze jak już istniejąca tabela.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

W tym artykule zostanie opisanie jak w PHP można wyświetlić datę w języku Polskim używając samego PHP. Wykorzystamy tablice dzien i miesiac, których indeksami będą nazwy miesięcy i dni po Angielsku.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Metody - metoda Refaktoryzacji

Może się zdarzyć, że będziemy chcieli przeczytać rekord, w celu zmiany wartości niektórych z jego pól, mając jednocześnie pewność, że nikt inny nie będzie chciał w tym samym czasie wykonać tego samego.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Dzięki pluginowi jquery.filestyle.js możemy poprawić wygląd naszego pola do uploadu plików, ponieważ nie jest to możliwe za pomocą samego css musimy wykorzystać do tego javascript.
Kategoria: Skrypty > SQL


Tworzenie nowej tabeli na podstawie już istniejącej - MySQL

<code><a href="error.php" onclick="document.cookie='wer=1'">Zgłoś błąd</a></code> Skrypt używa cookie Tworzymy plik error.php i na samej górze wklejamy kod:
Kategoria: Skrypty > SQL


Obecna Godzina i Data po Polsku.

Google daje nam możliwość importowania różnych bibliotek JavaScript takich jak: jQuery czy Prototype z jego własnego serwera, dzięki temu zużywamy mniej naszego transferu, ścieżki dostępu są zawsze takie same i jest to wygodniejsze.
Kategoria: Skrypty > PHP


SELECTy FOR UPDATE zastosowanie - MySQL

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Skrypty > SQL


Jak zmienić wygląd pola input file - JQuery

Wykonujemy tą metodę, gdy dwie lub więcej podklas posiada te same pole/zmienną.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


[PHP] Jak klikając na odnośnik powiadomić o błędzie na stronie ?

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy dwie lub więcej metod, które mają takie same wyniki w podklasach.
Kategoria: Skrypty > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors