Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMElement::setAttributeNodeNS

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNS

Ustawia atrybut nazwy namespaceURI i nazwę name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttribute

Deklaruje nazwe atrybutu typu ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNode

Deklaruje atrybut określony przez attr typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNS

Deklaruje atrybut określony przez localName i namespaceURI jako typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMText::splitText

Przerwa tego węzła na dwi części w określonym poprzez offset miejscu, kontrolując zarówno w drzewo jak i rodzeństwo.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomAttribute set_value

Ta funkcja ustawia wartość atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType bool internal_subset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_error_handler()

Resetowanie po zmianie obsługi błędów przy użyciu funkcji set_error_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors