Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

date_isodate_set()

Ustawia date ISO.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_offset_get()

Zwraca przesunięcie czasu letniego.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sunset()

Zwraca czas zachodu słońca dla określonego dnia oraz lokalizacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_time_set()

Ustawia bieżący czas.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_timezone_set()

Ustawia strefę czasową w obiekcie DateTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


timezone_offset_get()

Zwraca odsunięcie strefy czasowej od GMT w sekundach.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_set_indent_string ( resource $xmlwriter , string $indentString )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_set_indent ( resource $xmlwriter , bool $indent )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor bool setParameter

Ustawia wartość jednego lub większej liczby parametrów, które mają być wykorzystane w późniejszych zmianach w XSLTProcessor. Jeśli parametr nie istnieje w arkuszu stylów będzie on ignorowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_ propput

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors